Waterinitiatieven

Het initiatief Pier+Horizon is een landschapskunstwerk en doet denken aan de voormalige strekdam van het Zwolsche Diep. De pier loopt 135 meter het Zwarte Meer in en kan, afhankelijk van het moment, betreden worden. Via een camera op de dijk wordt iedere dag een foto genomen, om de veranderingen van het landschap en het kunstwerk waar te nemen. Deze beelden zijn te vinden op www.pierplushorizon.nl. Waterschap Zuiderzeeland heeft een bijdrage geleverd aan dit initiatief vanuit het Dijk & Waterfonds.

Het afgelopen jaar zijn nog vier initiatieven vanuit het Dijk & Waterfonds ondersteund:

  • Verlichte boerderijenroute Noordoostpolder 2016: een route waarbij de historie van de Noordoostpolder belicht is, inclusief de gemalen IJsvogel en Steven Rippen;
  • Boerenwandel-paden voorzien van waterinformatie: in 2016 zijn langs zeven wandelroutes borden met waterinformatie geplaatst en de website is aangevuld met waterinformatie;
  • Picknickplaats Enservaart-N50: er zijn picknicktafels geplaatst en er is een pad met halfverharding aangelegd langs de Enservaart-N50;