Dijken op de schop

In het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland wordt hard gewerkt aan veilige dijken. Ter hoogte van Lelystad wordt de overslaghaven Flevokust gerealiseerd, een haven die buiten de dijk ligt. Waterschap Zuiderzeeland is hier nauw bij betrokken vanuit vergunningverlening en toezicht.

Ook op andere plekken zijn plannen voor de Flevolandse dijken in voorbereiding:

  • Versterking van de Drontermeerdijk;
  • Almere Poort Kustzone: aanpassing IJmeerdijk voor ontwikkeling Almere Duin;
  • Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland aan de Zuidermeerdijk.