Een duurzaam en energieneutraal waterschap

Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2016 grote stappen gezet om een duurzaam en energieneutraal waterschap te worden. Het masterplan Duurzame Energie is vastgesteld, waarmee het waterschap concreet aangeeft hoe het zijn energiedoelen wil bereiken. De focus ligt op projecten rond zonne-energie, windenergie en biogas. Het energieneutraal maken van het Waterschapshuis is al gestart in 2016. Ook het plaatsen van zonnepanelen bij de afvalwaterzuiveringen en op het dak van het Waterschapshuis is een uitwerking hiervan.