Kennisdelen over de grens

In het buitenland is er behoefte aan de kennis die Waterschap Zuiderzeeland in huis heeft. Het waterschap helpt, in het kader van internationale samenwerking, mee in projecten van de Dutch Water Authorities. In Indonesië (Sumatra) is, onder andere samen met de gemeente Dronten, gestart met een sanitatieproject. Samen met de lokale overheid wordt het afvalwaterbeheer op poten gezet door onder andere grondstoffen terug te winnen. In Colombia is Waterschap Zuiderzeeland samen met twee andere waterschappen betrokken bij het opzetten van een beheerorganisatie voor dijkbeheer na dijkversterking. En in Ethiopië zijn er in 2016 vier projecten uitgevoerd, onder andere in samenwerking met de gemeente Urk.