Digitaal, ook bij muskusrattenvangst

Muskus- en beverratten graven gangen en dat maakt de dijken, kades en oevers kwetsbaar. Daarom worden de dieren gevangen. De vangkooien worden handmatig nagelopen, wat erg arbeidsintensief is. Waterschap Zuiderzeeland heeft bijvoorbeeld al 260 km aan dijken. Door een ‘slimme’ kooi (clickey-klem) te ontwikkelen die een signaal geeft, zodra de kooi dichtvalt, zitten dieren minder lang in de val en kan er direct gericht actie ondernomen worden. De clickey-klem is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2016.