Artikel 4.42 lid 6 van het Waterschapsbesluit schrijft voor dat in de toelichting op de balans een totaaloverzicht wordt gegeven van alle onderhanden werken, waarbij de verwachtingen worden gegeven over het vervolg van deze werken.

(bedragen x € 1.000)

Project

Gevoteerd krediet

Uitgaven
ultimo 2016

Verwachting

711030 Verbeteropgave buitendijkse keringen

2.900

494

Conform planning

721119 Grond duurzame oevers 2016

95

28

Conform planning

721135 Vernieuwen wegduikers 2016

163

9

Conform planning

721138 Vernieuwen wegduikers 2019

50

32

Conform planning

721306 Hevels Westermeerdijk

50

24

Conform planning

724011 Pompinstallatie Kievit

85

3

Conform planning

724070 Bodemsanering grond Wortman

0

- 157

Conform planning

724098 Vervanging raampartijen gemaal Colijn / Lovink

810

166

Conform planning

735002 Renovatie rioolgemaal Swifterbant

525

7

Conform planning

735005 Renovatie rioolgemaal Stortemelk

450

96

Conform planning

736037 Zonnepanelen AWZI Dronten

20

3

Conform planning

736067 Renovatie slibinstallatie Tollebeek

9.800

1.296

Conform planning

740502 Herinrichting kantoor Emmeloord

350

184

Conform planning

740503 Herinrichting kantoor Larserbos

190

2

Conform planning

750235 E-HRM

126

33

Conform planning

750236 Optimalisatie P&C

155

6

Conform planning

750514 Document Opslag Centraal

85

67

Conform planning

755004 Samen Beter Werken

6.250

805

Conform planning

757005 Zonnepanelen kantoren

226

138

Conform planning

Saldo onderhanden werken

3.236