In deze paragraaf is de verplichte melding in het kader van de WNT weergegeven. Naast de in de wet opgenomen verplichte vermelding van de secretaris van het waterschap conform artikel 1.1 van de WNT zijn er in het jaar 2016 geen werknemers in dienst geweest, waarvoor een melding in het kader van de WNT noodzakelijk is.

WNT melding

WNT Melding

Omschrijving

Naam

J.B. van der Veen

Functie

Secretaris-directeur

Duur dienstverband in het boekjaar

01-01 tot en met 31-12

Omvang dienstverband in het boekjaar

Fulltime

Beloning

€ 131.136

Belastbare onkostenvergoedingen

Geen

Voorzieningen betaalbaar op termijn

€ 14.845

Beëindiginguitkeringen

Geen

Jaarbeëindiging

Geen

Motivering

Niet van toepassing